عبدالهادی داوی پریشانعبدالهادی داوی فرزند عبدالاحد  آخوند زاده طبیب  قندهاری در سال ۱۲۷۴ خورشیدی در باغ علیمردان کابل به دنیا آمد. وی  مکتب حبیبیه را خواند  و شاعر و نویسندۀ پرآوازه شد . داوی در سال ۱۲۹۰ در ادارۀ سراج الاخبار  مقرر شد و به نوشتن مقالات سیاسی و اجتماعی پرداخت. مرحوم داوی عضو فعال جمعیت رفقای مشروطیت دوم بود و در نهضت ادبی و فکری  نیز سهم فعالی ایفا کرد. مرحوم داوی بعد از حمله  عبدالرحمن لودین به امیر حبیب الله خان دستگیر و برای مدت ۷ ماه زندانی شد. بعد از جلوس شاه امان الله خان، مرحوم داوی از زندان رها  و به حیث اولین  سرمحرر جریدۀ نو بنیاد امان افغان منصوب شد.

عبدالهادی داوی پس از سپری کردن سالیان زیاد در زندان ، در زمان سلطنت ظاهر شاه  در مقامات عالی دولتی ایفای وظیفه نمود. وی  به تاریخ ۲۷اسد ۱۳۶۱ به عمر ۸۸ ساله گی در کابل درگذشت.وظایف مرحوم داوی :

1. عضو هیت سیاسی افغانستان در کوه مسوری هند تحت ریاست محمود طرزی سال ۱۲۹۹ ش

2. سفیر افغانستان در بخارا ۲۱ دلو سال ۱۲۹۹ ش

3. عضو هات مذکرات افغان با دابس نماینده هند بریتانوی در کابل از ۱۵ جدی ۱۲۹۹ تا عقرب ۱۳۰۰ ش

4. مدیر شعبه هند و اروپا در وزارت خارجه افغانستان سال ۱۳۰۰

5. رییس هات سفارت فوق العاده به بخارا سال ۱۳۰۲ ش

6. وزیر مختار نخستین افغانستان در لندن و افتتاح سفارت افغانی در لندن سال ۱۳۰۲

7. وزیر تجارت افغانستان در کابل از سال ۱۳۰۵ - ۱۳۰۷ ش

8. وزیر مختار افغانی المان ازسال ۱۳۰۸ - ۱۳۱۱ ش

9. استعفا از سفارت برلین و بازگشت به افغانستان ۱۳۱۱ ش

10. عضو افتخاری انجمن ادبی کابل ۱۳۱۱ ش

11. سرمنشی دربار شاهی ۱۳۲۷ ش

12. وکیل ده سبز کابل و رییس  دوره هفتم  شورای ملی۱۳۲۸ الی ۱۳۳۲ ش

13. سفیر افغانستان در جمهوری عربی مصر ۱۳۳۲ ش

14. سفیر افغانستان در اندونیزیا از سال ۱۳۳۴ الی ۱۳۳۸ ش

15. رییس  مشرانو جرگه بعد از سال ۱۳۳۸ ش

تالیفات مرحوم داوی :

1. زما رسول پاک : ترجمه پیغمیراسلام تالیف عبدالمجید قرشی از زبان اردو به زبان پشتو

2 تجارت ما با اتحاد جماهیر شوروی : رساله یی به زبان دری در باره تجارت  افغانستان و شوروی

3 غیاصه که کتاب است در نظم و به زبان پشتو

4 لالی ریخته : ترجمه منظوم اشعار اردوی دکتر اقبال به زبان دری

5. نغمات : مجموعه اشعار خود مرحوم داوی

6. رجال وطن : شرح احوال و آثار برخی از مشاهیر افغانستان

7. زیست نامه : مشتمل بر شرح احوال مرحوم داوی
 

نمونه شعر مرحوم داوی:

در وطن گر معرفت بسـیار می‌شـــد بد نبود
چــاره‌ ی ایــن ملـت بیـمار می‌شـــد بد نبود
این شب غفلت که تار و مار می‌شد بد نبود
چشـم پر خوابـت اگر بیدار می‌شـــد بد نبود

    کله‌ ی مستت اگر هشیار می‌شـــد بد نبود