رسیدن به آسمایی: 12.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 12.03.2010

ی یی

ی ی یی- ی


یی ی ی یی . ی ی یی ی ی. ی ی ǐ ј ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ȡ ی ی.
ی ی ϡ ی Ȑی ǐ ی ی ј ی یی ی - ییی ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ی ی . ی ی یی ی یی ی یی ϻ . ی یی ی ی ی ی یǁی . ی Șϡ э . ǐی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ... ی   ی ی ی ی ی یی ی ی- ی ی. ی ی  ی ی э ی ی یʻ ی ی. ی ی یی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی یی  ی ی .

 

یی ی ی ی ی ی یϡ ی . ی   ی ی  ی ی ی ی ی ی ѻ ی ی ی ی ی... ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی.
эی ی یʻ ی   ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی .

 

ی ی ی Ȑی یی ی  ی ǘ ی ی ی ی ی یی ϡ  ی ی .
یی  ی یϻ . ǐی ی ی ی  ȁیی. ی ی ی یی ی  ی یی ی ی ϡ Ӂ ی یی ϡ . ی ی ی  ی ی . ی ی ی یϻ ی یی  ѐ ی  ی ی ی ی. یی  ی یی ی   . ی эی    ی ی ϡ ی ی   ی ی  ی ی . ی یی یی ی ϡ ی ی ی ی ی  Ԑی ی . ی ی ی ی ی Ԙ ̘ی ј ی ϡ ̘ی ی ی  ی ی  ی ی ݘ ی ی. ی ی ی ی ېی ǐ ی ǐ یی یی ǐ یی . Ґ Ӂی ی ʡ ی ی ی یی .
ی ی یی Ԙی ی ی یی یی ی ی . ی ی  ی ی ی ی ی . ی ی ی . یی ی . یی یی ی ی ی یی ی. ی ϡ ی ی یی . ی : ی ی ی ی ی ی  ǐ ی... ی ی ی ی ѐی  ی  捘 ی  ی   ی ی .

 

ی ѐی ی ی یϻ ی یی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی   یی ی ی  ϡ ی ی ی . ی یی ی ی ǐ یی 10 ی ی Ԑی : ȍی ی ی ی ی ی ی ی ی ی - ی ѐی ی ی ی یی - ی ی ی !

 

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی. ی ی  ی ی ی ی  Ԙ ی ی ی ی ی  یی . ј ی ی ی ǐ Ґ ی ی ϡ ی ی  ی ی ی Ș. ی ی ی یی ی ی یی ی ǘ ی   Ӂ یی ǐ ی ی ی ϡ ی ی  ی .
 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی- ی ی -ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی  юی ی ی ی ی ی ی یی ی ی  ی ی  ǐ ی ی ی   ی ی .