تاریخ نشر19.06.2010

فراخوان برای نخستین دیدار فارغان لیسه حبیبیه

ديدار پس از 40 سال

 

دوستان همصنف و همدوره يي هاي فارغ سال 1349 اينک چهل سال تمام از زمان فراغت ما مي گذرد

 اينک چهل سال است که با هم يک جا ديدار نداشته ايم

 آيا مي خواهيم و مي توانيم به مناسبت چهلمين سال فراغت مان دوباره با هم ديداري داشته باشيم و خاطرات دوره جواني و مکتب را تازه کنيم؟ ...

بياييد با هم مشوره نماييم که در کجا و چي وقت مي توانيم با هم ديداري داشته باشيم؟

بياييد زمان و مکاني را انتخاب نماييم که براي همه ي مان و يا کم از کم اکثريت بزرگ پذيرفتني باشد

بياييد به مناسبت چهلمين سال فارغ التحصيلي مان ، آن عده از همصنفان و همدوره يي هاي مان را که هنوز در گروه حضور ندارند به آمدن در گروه تشويق کنيم و آناني را که از ايشان هنوز نشانيي نداريم جستجو کرده و بيابيم شان

 اين کار آسان نيست ؛ اما کاملاً ممکن است

حمید عبیدی

 

یادداشت مورخ  ششم ماه سپتمبر سال 2010:

همصنفان و هم مکتبي هاي عزيز

با وجود کوشش متداوم از طريق تماس هاي انترنتي و تيلفوني، متاسفانه آرزوي مشترک مان براي ملاقات در سال جاري ميسر شده نه توانست
برخي از دوستان پيشنهاد کردند تا ملاقات براي سال آينده به تعويق انداخته شود تا شمار بيشتري از دوستان هم صنف و هم مکتب در آن اشتراک کرده بتوانند
به نظر من اين يک طرح خوبي است که اميدوارم با کار مشترک بتوانيم آن را در موقع مناسب در سال آينده تدارک ديده و تحقق بخشيم

شما می توانید نظر ، طرح و پیشنهاد  تان را یا مستقیم در پای این بحث در گروه حبیبیه در فیسبوک تحت این نشانی:

http://www.h-obaidi.com/Habibia%20highschool/index-%20habibia%20high%20school.htm

 

و یا هم مستقیم عنوانی صفحه حبیبیه در انترنت توسط ایمیل زیر مهربانی نمایید:

 
webmaster@Afghanasamai.com

 

ورود به صفحه حبیبیه در انترنت

ورود به گروه حبیبیه در فیسبوک فیسبوک