رسیدن به آسمایی: 25.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.10.2010

ارسالی پروین پژواک

 

دکتور نعمت الله پژواک مدیر لیسه ی حبیبیه با اعلیحضرت محمد ظاهر شاه.   محترم سرور گویا نیز در عکس دیده می شود.  ۱۳۳۸/کاریزمیر

میله کاریزمیر با تعدادی از شاگردان صنوف دوازدهم لیسه حبیبه و استادان از جمله صبغت الله مجددی معلم علوم دینی و محمد عزیزخان رییس تفتیش وزارت معارف.   بعد از ظهر اعلیحضرت محمد ظاهر شاه که دو پسرش شاگردان لیسه بودند نیز در میله اشتراک کردند.  ۱۳۳۹/کاریزمیر-کابل

 

دکتور نعمت الله پژواک مدیر لیسه ی حبیبیه و یکی از شاگردان آن لیسه در یکی از کنفرانس های لیسه حبیبیه.  ۱۳۳۹/کابل

 

 متعلمین صنف دوازدهم  لیسه ی عالی حبیبیه هنگام اجرای نمایشنامه در صحنه کابل ننداری این نمایشنامه توسط خود متعلمین نوشته شده بود

 دکتور نعمت الله پژواک به حیث مدیر حبیبیه و محمد اکرم خان معین وزارت معارف با تعدادی از مدعوین در صف نخست تماشاچیان قرار دارند.  ۲۹ ثور ۱۳۳۹

 

دکتور نعمت الله پژواک مدیر لیسه حبیبیه حین اعطای جایزه ی قهرمانی فتبال به کپتان تیم.   ۱۳۳۸/1959/کابل

دکتور نعمت الله پژواک مدیر لیسه حبیبیه با بخشی از هیات اداری و تدریسی و شماری از شاگران لیسه حبیبیه