21.12.2017

بنیاد کومک به لیسه حبیبیه

گزارش تحقق پروژه سال ۲۰۱۷

به روز چارشنبه مورخ شانزدهم ماه عقرب سال ۱۳۹۶ طی محفلی ،  سه تن از معلمين شايسته و سه تن از شاگردان ممتاز ليسه حبيبيه با اعطای تحسین نامه و جوايز نقدي از سوی "بنیاد کومک به ليسه ی حبيبيه" مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنان سه تن از سرمعلمان و سه تن از معلمان با  اعطای تحسین نامه ها تقدیر شدند.

در این محفل که در ليسه ی عالی حبیبیه داير گرديده بود، ابتدا سيدشاه لالا بکاولي مدير ليسه عالی حبيبيه از کومک های همه ساله ی بنياد کومک به ليسه حبيبيه ابراز سپاس نمود و از خانم سهيلا حسرت نظيمي که امسال در زمینه  تحقق این پروژه  با  بنیاد کومک به لیسه حبیبیه  همکاری نمود، تشکر کرد.

همچنان سهيلا حسرت نظيمي ضمن صحبتی  از کوشش های پر ثمر معلمين و اداره ی ليسه قدرداني نمود و متعلمين ممتاز را در کسب علم و دانش بيشتر تشويق کرد. وی ده پايه کيبورد ، ده عدد موس کمپيوتر و ده لين پاور کيبل را که از پول کومک " بنیاد کومک به ليسه حبيبيه" خريداري شده بود ،‌همراه با شش هزار افغاني جهت ترميم دو پايه پرينتر را به مديريت ليسه تقديم کرد.

خانم سهیلا حسرت نظیمی دو قاب ساعت را به دو شاگرد ممتاز و همچنان تحایفی را  به يکی از شاگردان دختر ممتاز صنف سوم ،‌ از جانب خود اهدا نمود.

استادانی که با جوایز نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند:

آقای محمد یاسین ولد محمد امین         استاد رهنما

خانم ملیحه بنت سراج الدین              استاد ادبیات دری

خانم فریبا بنت محمد علی                استاد ادبیات دری

 

شاگردانی که با جوایز نقدی مورد تقدیر قرار گرفتند:

آقای نعمت الله کاکر              رییس شورای متعلمین و اول نمره صنف دوازدهم

آقای حضرت خان                         اول نمره صنف یازدهم

آقای احسان الله                   اول نمره صنف دهم

استادانی که با دریافت تحسین نامه   تقدیر شدند:

آقای سراج الدین مهمند           سرمعلم صنف دوازدهم

آقای رحمت الله عثمانی         سرمعلم صنوف دوازدهم

آقای حشمت الله عبیدی           سرمعلم صنوف یازدهم

آقای شمس الدین احمدی                   استاد تربیت بدنی

آقای میر عبدالغفور احدی                استاد اجتماعیات

آقای صالح محمد جامی زاده              استاد اجتماعیات

کومک تخنیکی :

ترمیم یک پایه ماشین فوتو کاپی

مساعدت ده عدد کیبورد کمپیوتر

مساعدت ده عدد موس کمپیوتر

همچنان یکی از کارکنان خدماتی لیسه حبیبیه با اهدای ۲۰۰۰ افغانی مورد تقدیر قرار گرفت.

گزارش مصارف پولی:

سرجمع پول از مدرک اعانه های امسال که برای تحقق پروژه تهیه شده بود : معادل ۶۸۰۰۰ افغانی

اهدای جوایز نقدی برای شش تن :‌ ۶x ۵۰۰۰ افغاني =۳۰۰۰۰ افغانی

ترميم دو پايه پرينتر جمله ۶۰۰۰ افغاني

خريد ملحقات کمپيوتر جمله ۱۸۰۰۰ افغانی

تقدیر از کارکن خدماتی  ۲۰۰۰ افغاني

جمله: ۵۶۰۰۰ افغاني

پول باقيمانده :  ۱۲۰۰۰ افغاني

در نظر است تا مبلغ ۱۲۰۰۰ افغانی باقی مانده ،‌ بر سر جمع اعانه هایی که سال آینده جمع آوری خواهد شد افزوده شده و جهت تحقق پروژهٔ سال آینده به مصرف برسد.

*

گزارش بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط خانم سهیلا حسرت نظیمی که امسال به نماینده گی از بنیاد کار تحقق پروژه در کابل را بر عهده داشتند و آقای سيدشاه لالا بکاولي مدير ليسه عالی حبيبيه تدوین شده و پیش از انتشار توسط اعضای هیات بررسی مورد تدقیق قرار گرفته است .

بنیاد از همکاری ژورنالیست و فرهنگی شناخته شده کشور خانم سهیلا حسرت نظیمی و آقای سيدشاه لالا بکاولي مدير ليسه عالی حبيبيه ،‌ در تحقق پروژه سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) بنیاد کومک به لیسه حبیبیه،‌صمیمانه ابراز سپاس مینماید.

هیات بررسی:

 -  انجینیر نعيم حکيمي ، مقیم ایالات متحده ی امریکا

-   انجینیر شکيب سالک ، مقیم دنمارک

  - انجینیر علي پويل ، مقیم آلمان

- مسوول امور مالی : دکتور شمس  سینا،  مقیم دنمارک

- مسوول هماهنگی عمومی : حمیدالله عبیدی، مقیم آلمان

*

ورود به گروه حبیبیه در فیسبوک

 ورود به وبسایت لیسه عالی حبیبیه