07 سپتمبر 2015

توسعهٔ کتابخانهٔ لیسه عالی حبیبیه

 و تقدیر از معلمان ورزیده و شاگردان ممتاز آن لیسه

بنیاد کومک به لیسه حبیبیه ۲۰۰ عنوان کتاب آموزشی را به کتابخانه این لیسه کومک کرد  و همچنان از دو استاد ورزیده  و چهار دانش آموز ممتاز این لیسه با اهدا لوح تقدیر و پول نقد ستایش به عمل آورد .

نشان لیسه حبیبیه (کتاب حک شده بر روی سنگ) که در جنگ های داخلی تخریب شده بود نیز از سوی این بنیاد دو باره اعمار و در صحن این لیسه نصب شد.

در محفلی که به همین مناسبت به روز پنجشنبه سوم ماه سپتمبر در لیسه حبیبیه بر گزار شد، سید شالالا بکاولی مدیر لیسه حبیبیه از کارکرد ها و کومک های مداوم بنیاد کومک به لیسه حبیبیه قدردانی کرد . وی احساسات پاک بنیاد کومک به لیسه حبیبیه را در قبال استادان و دانش آموزان این لیسه در خور اهمیت دانسته گفت : تا جای که من آگاهی دارم اعضای این بنیاد فارغان این لیسه اند و در کشور های اروپایی و امریکایی زنده گی می کنند ، اما آنچه را از این جا آموخته اند به باد فراموشی نه سپرده اند که ما از ایشان قلبن سپاسگزار هستیم.

مدیر لیسه حبیبیه از تمام دانش آموزان خواست تا فرهنگ مطالعه را به یک امر مهم در زنده گی شان مبدل سازند و از کتاب های کومک شده استفاده اعظمی نمایند.

همچنان حامد عبیدی استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل و مسوول هماهنگی بنیاد کومک به لیسه حبیبیه در افغانستان این کومک ها را  نشانهٔ ‌سپاس و علاقه مندی  فارغان این لیسه  دانسته و گفت: بنیاد کومک به لیسه حبیبیه به پاس آنچه از این جا آموخته اند، همه ساله یک مقدار پول را جهت کومک و تشویق استادان و شاگردان ممتاز با این لیسه کومک می کنند . وی افزود: این بنیاد از سوی شماری از فارغان این لیسه که در خارج از افغانستان زنده گی می کنند تاسیس شده و همه ساله اعضای این بنیاد یک مقدار پول را جهت کومک به لیسه حبییه اختصاص می دهند که برنامه ی امروز نمونه یی از این کومک ها است. عبیدی ترویج فرهنگ مطالعه میان کودکان،‌ نوجوانان و جوانان را یکی از وظایف مهم  در عرصه آموزش و پرورش تعریف کرد و گفت : مکتب ها یکی از مهم ترین نهادهایی اند که پس از خانواده، وظیفه‌ی دشوار ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در جامعه به عهده دارد. اگر نظام آموزشی و تربیتی کشور بتواند این وظیفه خطیر را به انجام رساند به ‌طور قطع فرزندان این جامعه در تمام دوران زندگی، از کتاب دست نخواهند کشید.

محفل با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی به دو استاد و ۴ دانش آموز  و یکی از کارکنان خدماتی لیسهٔ حبیبیه به پایان رسید.

در محفل به علاوهٔ‌ مدیر و هیات تدریسی و اداری و شماری از شاگران لیسه حبیبیه و  مسوول هماهنگیبنیاد کومک به لیسه حبیبیه  در  افغانستان، ‌شماری از نماینده گان رسانه های جمعی نیز حضور داشتند.

شایان یاد آوری است که کومک بنیاد بدون هرگونه مصارف اداری به صورت مستقیم به مستحقان رسانیده میشود. مستحقان به تشخیص مدیریت مکتب ، ‌مطابق به معیارهای مورد نظر بنیاد انتخاب و پس از تایید اعضای بنیاد ،‌ لوح تقدیر و جوایز نقدی را دریافت میدارند.

در برنامهٔ‌ امسال خریداری و اهدای کتب مورد نیاز کتابخانهٔ ‌لیسهٔ‌حبیبیه یک ابتکار نو و تازهء بنیاد بود. به علاوهٔ‌ کتب خریداری شده ، دو نویسندهٔ ‌افغان نیز چند جلد آثار شان را به کتابخانهٔ‌ لیسهٔ عالی حبیبیه اهدا کردند.

دریافت کننده گان تقدیر نامه و جایزهٔ‌ نقدی  : 

از معلمان ورزیدهٔ مکتب :

1. آقای علی احمد فرزند سید محمد

2. آقای محمد طاهر فرزند عبدالله


از شاگردان ممتاز مکتب :


۱- آقای احمد مصطفی فرزند احمد شاه اول نمره صنف دوازدهم
۲- آقای مرتضی فرزند محمد علی اول نمره یازدهم 
۳- آقای فیصل فززند غوث الدین اول نمره صنف دهم
۴- آقای لیث فرزند وحید احمد اول نمره صنف نهم 

از مستخدمان :
۱- آقای ظفر الدین فرزند شاه محمد

برای دیدن تصاویر در اندازهٔ بزرگ لطفاً روی تصاویر کلیک نمایید:


*

هیات رهبری بنیاد کومک به لیسه ی عالی حبیبیه از آقای حامد عبیدی استاد پوهنتون کابل که امسال نیز مسوولیت هماهنگی و اجرای پروژه را در کابل بر عهده گرفتند به خاطر کوشش های خسته گی ناپذیر و صادقانه ایشان از ته دل ابراز سپاس و امتنان مینماید. گفتنی است که  مسوول هماهنگی بنیاد در کابل نه تنها این وظیفه را بدون دریافت هرگونه امتیاز مادی انجام میدهد، بل مصارف خدماتی را نیز از جیب خود پرداخت نمودند.

هیات رهبری بنیاد کومک به لیسه ی عالی حبیبیههمچنان از آقای سید شاه‌لالا بکاولی مدیر لیسه عالی حبیبیه به خاطر همکاری صمیمانهٔ ایشان از ته دل ابراز سپاس و امتنان مینماید.

بنیاد کومک به لیسه حبیبیه امیدوار است تا در تحقق پروژهٔ  سال آینده، شمار بیشتری از فارغان لیسهٔ‌عالی حبیبیه و علاقه مندان دیگر اشتراک نمایند.

 *

لینک های مرتبط با موضوع :

گزارش روزنامه هشت صبح از محفل

نشانی بنیاد در فیسبوک  

https://www.facebook.com/groups/329285116406

ورود به صفحهٔ ويژهٔ‌لیسه عالی حبیبیه

*

گزارش تلویزیونی محفل به زودی تقدیم میگردد