28.07.2018

هارون یوسفی

 

به طور مثال

 

این شعر را به مردم نادان سروده ام

این شعر را من از دل و از جان سروده ام

 

این شعرِ من به فکر خودم نازکی لری

شادی نه یم و لیک به لغمان سروده ام

 

زورم به خر نمی رسد اما به تازه گی

خر را هدف گرفته به پالان سروده ام

 

این شعر٬ شعر خنده و شعر سیاسی است

زیرا که بعدِ فوتِ قمندان سروده ام

 

قنداغ سیز که لشکرِ قیصاری آمده

این مصرع را به چوک شبرغان سروده ام

 

چون حرفِ پوست کنده به آنان اثر نکرد

از آن سبب نهفته و پنهان سروده ام

 

سه بیتِ این سروده خود را ۶ حمل

مابقیه را در آخرِ میزان سروده ام

 

رفتم که وقتِ نان شده ای دوستان من

چک چک کنید، نقطه ی پایان سروده ام             

*

قنداغ سیز به زبان ازبیکی: چطوری؟