11.09.2018

هارون یوسفی

 

چه شد؟

 

ای برادر! قصه‌های خوبِ پیغمبر چه شد؟

مسجد ما در لبِ چاراهی قنبر چه شد؟

 

یک زمانی گفته بودی: کافر آمد در وطن

نعره‌ی تکبیر تان الله و آن اکبر چه شد؟

 

حالیا با بنز و کادیلاک و هوندا می‌روی

جانک ماما! بگو آن قاطر و آن خر چه شد؟

 

دعوی ویرانیِ دیوار برلین می‌کنی

جنگ تو با طالبِ بی‌پا و هم بی‌سر چه شد؟

 

هیچ می‌دانی که در غزنی در آن شام سیاه

سرنوشتِ پیکرِ ده‌ها تن از عسکر چه شد؟

 

کون تو در چوکیِ شورا نمی‌گیرد قرار

حرف‌هایی را که می‌گفتی :منم نوکر چه شد؟

 

آنقدر مشغول خورد و بُرد و قاچاقی هنوز

تو ندانی کارِ آن دیوان و آن دفتر چه شد؟

 

با گروه و قومِ خود از دیگران ببریده ای

 

ای که می‌گفتی که اسلامت فتاده در خطر

خوب دیدی بعد برجِ ماه سپتمبر چه شد؟

 

ای برادر! خر نسار این ملتِ بیچاره را

پس بگو سرباز ما  در جبهه و سنگر چه شد؟

 

لندن، 8 سپتامبر 2018